Μικροβιοκτονίες – myapofraxeis.gr Αποφράξεις Αποχετεύσεων

ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΕΣ

Πολλοί χώροι, εξαιτίας του είδους της δραστηριότητας με την οποία συνδέονται απαιτούν άριστες συνθήκες
υγιεινής. Νοσοκομεία, κλινικές, εστιατόρια και χώροι επεξεργασίας τροφίμων, παιδικοί σταθμοί, σχολεία,
ξενοδοχεία κ.α. ανήκουν στην κατηγορία αυτή.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο έλεγχος των μικροβίων με συχνές απολυμάνσεις. Η μέθοδος αφορά στην
καταστροφή επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία μικροοργανισμών, από τους
οποίους ο συνηθέστερος είναι η χρήση χημικών απολυμαντικών.

Απολυμάνσεις πραγματοποιούνται σε όλα τα κρίσιμα σημεία, όπως στο χώρο (εσωτερικό και εξωτερικό),
στον εξοπλισμό, στα εργαλεία, σε σκεύη, σε επιφάνειες εργασίας, σε ψυκτικές
μονάδες και σε συστήματα εξαερισμού.

Source: Μικροβιοκτονίες – myapofraxeis.gr

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s